Terug- en vooruitblik op 60 jaar Stella Duce
1949
In de voorbereiding op Pasen 1949 werd de heer Sjraar Lemmen door kapelaan Geusgens gevraagd om de groep van 8 misdienaars voor te bereiden op en te begeleiden tijdens de uitgebreide plechtigheden van de Goede Week. Hieruit vloeide de vraag voort om op basis van richtlijnen van het Centrum voor Akolieten en Misdienaars in Brakkenstein bij Nijmegen de misdienaarsgroep te organiseren. Sjraar Lemmen had daar wel oren naar. Hij ging voortvarend te werk want al op 18 april 1949, 2e Paasdag, werd het groepje misdienaars bij elkaar geroepen en was de oprichting van de Misdienaars- en Akolietenclub een feit.
De naam werd STELLA DUCE, “onder leiding van de ster”, de wapenspreuk van de toenmalige bisschop van Roermond mgr. Lemmens. Deze bisschop was een groot vereerder van het Mariabeeld “de Sterre der Zee” in Maastricht.

1952 - 1960
De groep werd snel in aantal groter, mede door de vele activiteiten die georganiseerd werden. In 1952 deed de groep mee met de Jeugdvierdaagse van Venlo, waren er prijsjes voor de leukst verkleden op carnavalsmaandag, werd er geknutseld én toneel gespeeld.
Het wandelen leidde tot de oprichting van een drumband, die in 1958 een derde prijs behaalde op het WMC in Kerkrade. In 1960 kreeg Venlo Zuid zijn eerste carnavalsprins (uit Stella Duce), die uitgeroepen werd op een zitting georganiseerd in samenwerking met alle Venlozuidse verenigingen.

Het aantal leden en activiteiten bleef groeien. Het was duidelijk dat al die leden absoluut niet meer regelmatig actief konden zijn als misdienaar of akoliet, ook al waren er in die tijd heel wat meer plechtigheden in de kerk. Het werd dus tijd voor een reorganisatie.

1964 - 1980
In 1964 was het zo ver. De misdienaarsclub werd omgevormd tot een Jongerengemeenschap, met aparte afdelingen: Drumband, Blokfluitgroep, Wandelclub, Ballet, Hobby, Toneel, Koor Instuif en Misdienaars. In de loop der jaren verdwenen er activiteiten en er kwamen natuurlijk weer nieuwe bij. Zo konden de wandelaars al vanaf 1966 in de wintermaanden aan judo en gymnastiek doen. Dat sloeg zo aan, dat de activiteiten ook in de zomer werden voortgezet en er dus twee onderdelen bijkwamen. In 1967 was de presentatie van de Majoretten Drum- en Brassband Stella Duce en in 1968 sluit VCSD, de volleybalclub Stella Duce zich aan bij de NEVOBO. 1980 is een topjaar voor de Tafeltennisgroep met 60 leden.
Het was duidelijk dat er grote behoefte was aan allerlei soorten activiteiten.

Naast de reguliere activiteiten zijn er veel hoogtepunten te vieren: de eigen Treftocht van de wandelclub; de kampen van de Hobbyclubs; de kampioenschappen van de volleybalteams zoals in 1978 en 1979 het winnen van de districtsbeker door Heren I; de reizen van de Band naar Duitsland en de gouden medaille op het WMC in Kerkrade; het bezoek van Sinterklaas; de vieringen van diverse verenigingsjubilea met uitstapjes, gala-avonden, jeugddagen en grote recepties; de Boerebroélof van 1978, de grote Hap-Toe-Zuidfeesten.

Ondertussen dekte de naam Jongerengemeenschap de lading niet meer, omdat er inmiddels ook al de nodige volwassenen lid waren. Deze toevoeging verdween dus uit de statuten.

1979 - 1997
Zoals al geschreven verdwenen er in de loop van de tijd diverse activiteiten uit Stella Duce, omdat er geen belangstelling meer voor was, maar bijv. ook omdat een zelfstandig bestaan meer waarborgen kon bieden voor groei. Zo zijn de vastelaovesactiviteiten van Stella Duce al vanaf 1979 verzelfstandigd in het Vastelaovesgezelschap De Kwas. In 1984 kwam er een breuk binnen de Band. Een grote groep leden vertrok en richtte een nieuwe vereniging op.
In 1997 kwamen de korpsen weer bij elkaar als “Valuas”, een zelfstandige vereniging gekoppeld aan Stella Duce. VCSD fuseerde in 1989 met Valuas/VCT en werd “Civitas”.

Nieuwe onderdelen uit de recente tijd zijn de Badmintongroep in 1988, de theatergroep in 1989 en, enkele jaren geleden, de jongste loot “de Muziektheatervereniging”, waarin duidelijk zichtbaar is hoe sterk musicalactiviteiten nu in de belangstelling staan.

1999 - 2009
Naast de gewone wekelijkse bezigheden blijven ook nu de hoogtepunten de krenten in de pap: De buitenlandse reizen van het muziekkorps en de aansprekende concerten van Valuas in bijv. “Baer de Woers”; De theatergroep met steeds weer andere creatieve producties als “de ingebeelde kranke”, “Rhinoceros”, “Pension Panoramasicht”, de Judotoernooien en kampen; de boerebroélof van 1999; de grootse viering van 50 jaar Stella Duce; Stella Duce “Venlonaar van het Jaar 1999”; Minoes en Schateiland van de Muziektheatervereniging enz.

De activiteiten binnen de onderdelen zijn zeker al vanaf de omzetting in de Jongerengemeenschap in 1964 steeds belangrijker geworden. Omdat voor de meeste activiteiten specifieke ruimten nodig zijn heeft Stella Duce nu ook niet meer de beschikking over één gemeenschappelijk verenigingslokaal. De activiteiten trekken niet meer alleen leden uit Venlo Zuid, maar uit de hele gemeente Venlo en zelfs daarbuiten. De plek van een vereniging als Stella Duce in de maatschappij is veranderd. Mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding zijn enorm toegenomen. Dit alles heeft gevolgen voor een vereniging als Stella Duce. Betrokkenheid op gezamenlijke activiteiten en het gevoel van samen één vereniging zijn is sterk afgenomen. De afgelopen jaren is over deze ontwikkeling goed nagedacht. De moeizame zoektocht (ook al zo’n maatschappelijke ontwikkeling) naar nieuwe bestuursleden voor de gezamenlijke vereniging versterkte dit proces. In 2009 valt dan ook het besluit voor weer een reorganisatie.

2010 - heden
In 2010 zal Stella Duce in de huidige vorm niet meer bestaan. Alle huidige onderdelen: Muziekvereniging Valuas, Theatergroep, Judoclub, Muziektheatervereniging, Badmintongroep, Volleybalgroep en Misdienaarsclub worden in de loop van 2009 zelfstandige verenigingen. De gezamenlijke vereniging wordt omgevormd tot een Stichting, die in stand wordt gehouden door de zelfstandige verenigingen. Voornaamste taak van de Stichting wordt het bieden van ondersteuning van de aangesloten verenigingen, maar zeker ook het mogelijk blijven maken en begeleiden van nieuwe activiteiten. Een taak waarin Stella Duce zich in de afgelopen jaren heeft onderscheiden.

Daarmee komt een einde aan de huidige vorm van Stella Duce. In de loop van deze 60 jaar hebben velen binnen de vereniging hun tijd plezierig en zinvol kunnen besteden en heeft Stella Duce zijn steentje kunnen bijdragen in de ontwikkeling van zoveel (jonge) mensen.
Dat dit mogelijk was, is vooral te danken aan de vele vrijwilligers die zich met hart en ziel en met doorzettingsvermogen, met creativiteit, realiteitszin en verantwoordelijkheidsgevoel, met plezier en een brede rug hebben ingezet.

Dank aan allen die hun steen(tje) hebben bijgedragen in de afgelopen jaren. De ‘nieuwe’ verenigingen blijven voor u klaar staan en blijven uw inzet en vertrouwen nodig hebben.
Stichting Stella Duce
Postbus 428
5900 AK Venlo
Rabobank 1538.39.694