PRIVACYPOLICY Stichting Stella Duce
De Stichting Stella Duce voert de ledenadministratie uit voor de volgende aangeslotenen:

  • Stichting Musical Stella Duce
  • Theater- en Filmgroep Stella Duce
  • Judovereniging Stella Duce
  • Badmintongroep Stella Duce
  • Misdienaars- en acolietenclub Stella Duce.

Daartoe verstrekken deze aangesloten de persoonsgegevens die daartoe benodigd zijn aan de aangewezen administrateur. Deze deelt de gegevens niet met anderen en gebruikt de gegevens uitsluitend t.b.v. de contributie verwerking.

Daarnaast wordt door de Stichting Stella Duce de administratie van de aangesloten verenigingen gevoerd. T.b.v. de gegevensverstrekking aan de belastingdienst worden door de voor de boekhouding aangewezen persoon persoonsgegevens van docenten en trainers die daarvoor een belastingplichtige vergoeding ontvangen beheerd.

De persoonsgegevens worden vernietigd zodra het lidmaatschap wordt beëindigd c.q. de overeenkomst wordt afgesloten, tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Privacy by default
Buiten de bovenstaande persoonsgegevens worden geen persoonsgegevens beheerd of verwerkt.
Stichting Stella Duce
Postbus 428
5900 AK Venlo
Rabobank 1538.39.694